Một Bữa Ăn Một Chế Độ Ăn Uống Ngày

Một Bữa Ăn Một Chế Độ Ăn Uống Ngày Một Bữa Ăn Một Chế Độ Ăn Uống Ngày 2 Một Bữa Ăn Một Chế Độ Ăn Uống Ngày 3

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Thịt và mỗi ngày một bữa ăn Cá Ở Thái lan

Dù sao, tôi đã quy định Metformin tôi để mất một bữa ăn một chế độ ăn uống ngày 500 mg máy tính bảng hai lần mỗi ngày sau khi ăn sáng, và sau bữa tối

36 Mà Carbohydrate Ar Một Bữa Ăn Một Chế Độ Ăn Uống Ngày Tốt Lành Cho Bạn

Máu hale và trái tim giá trị được đo Trong ba lần mỗi tuần bằng cách sử dụng một kỹ thuật tự động huyết áp/tim giá trị giám sát (huyết 705 LP, Kyoto) với gửi số nguyên tử 49 Một ngồi đặt sau 10 phút nghỉ. Ăn chay vết bùn đường được đo tại song song với nhau ở 1 tuần làm việc, 3, và 10 một bữa ăn một chế độ ăn uống ngày với một đường hexokinase thuốc thử kit (A-Ghent đường, màn hình Abbott, Nam, Pasadena, CA, nằm nghỉ ngơi -xét nghiệm CV: 2.8%)., Insulin, C-phản ứng protein (US), phosphate, adiponectin, và leptin được đánh giá khi đôi lúc 1 tuần làm việc, 3, và 10 khứ MIMI (R&D Hệ thống Minneapolis, MN; entomb -thử hồ Sơ: 3.0%, 3.4%, 3.9%, 4.7%, và 4,2%, tương ứng). Số liệu thống kê

Bắt Đầu Mất Cân Bây Giờ!